مغزافزار پدیده خزر

یک خانواده ی استارتاپی

مغزافزار، سکوی پرتابی به سوی قله های موفقیت

مغزافزار

درباره ی شرکت

شرکت مغزافزار با بهره گیری از افراد مجرب و با تجربه سعی در پیشرفت هرچه بیشتر کشور در زمینه های فناوری، اشتغال زایی وکسب درآمد با استفاده از ایده های نوین وطرح های منتخب می باشد. تیم مغزافزار که همه ی آن را جوانان با غیرت، با انگیزه و باهوش تشکیل می دهد، در تلاش است تا در زمینه های مختلف فناوری، ارتباط بین دانشگاه ها و بازار کسب درآمد را هرچه نزدیک تر کند تا باعث پیشرفت و اشتغال زایی هر چه یشتر در کشور عزیزمان شود.